Welkom bij Floncker

Zoek je:
Communicatieadvies?
‘n Krachtig concept?
Floncker helpt je graag!

floncker-star

Als je goed weet hoe belangrijke groepen over je denken,
kun je scherp inspelen op hun behoeften

Wil je meer grip krijgen op hoe je organisatie communiceert? Of waarmee je bedrijf zich profileert? Dan helpt het om dit eerst eens goed in kaart te brengen. En nee, om een goed communicatieadvies te kunnen formuleren hoef je niet steevast te kiezen voor groot opgezette onderzoeken. Vaak brengt een kwalitatief gesprek met mensen die voor je organisatie belangrijk zijn al scherpte. Vanuit die scherpte kunnen we bouwen aan een goede communicatiestrategie. Eén die echt recht doet aan alle facetten van communicatie.
En die helpt een passend, eenduidig beeld van je organisatie te versterken.

Met kop én staart
Floncker helpt je graag bij het vormgeven van je communicatiestrategie. We vinden daarbij de staart net zo belangrijk als de kop. Want een goed advies en een prikkelend concept gaan pas leven als een goede uitvoering geborgd is. Het moet immers allemaal wel efficiënt en realiseerbaar blijven. Door daarin goed te kaderen vraag je het uiterste van je creativiteit.
En hoe meer je daarvan gebruikt, hoe gelukkiger je wordt. Echt.

“You can’t use up creativity.
The more you use, the more you have.”

– Maya Angelou